Från vår hemsida 2015

Här ligger albumbilder och rapporter från år 2015 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att visas på årsbasis. Det fylls på och uppdateras efterhand.