Från vår hemsida 2014

Här ligger albumbilder och rapporter från år 2014 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Likaså finns 2014 års aktivitetsplan och styrelseförteckning här. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att visas på årsbasis. Det fylls på och uppdateras efterhand.