Från vår hemsida 2013

Här ligger albumbilder och rapporter från år 2013 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Likaså finns 2013 års aktivitetsplan och styrelseförteckning här. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att visas på årsbasis. Det fylls på och uppdateras efterhand.