Från vår hemsida 2012

Här ligger albumbilder och rapporter från år 2012 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Likaså finns 2012 års aktivitetsplan och styrelseförteckning här. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att flyttas undan utan fyllas på och uppdateras efterhand.