Från vår hemsida 2010

Här ligger albumbilder och rapporter från år 2011 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Likaså finns 2011 års aktivitetsplan och styrelseförteckning här. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att flyttas undan utan fyllas på och uppdateras efterhand.