Från vår hemsida 2008

Här finner du de albumbilder och rapporter från år 2008 som har tagits bort från motsvarande huvudrubriker direkt på hemsidan. Likaså finns 2008 års aktivitetsplan och styrelseförteckning här. Det övriga på hemsidan är av mer permanent karaktär och är inte tänkt att flyttas undan utan fyllas på och uppdateras efterhand.