Berättelser från bygden
 1. Valter Andersson om Lövsäter, ur ÖLM:s arkiv
 2. Sigrid Jonsens berättelse om Krångestad Tyskgård, skriven 1934
 3. Inga Nilsson, född på Norrgården 1919, berättar.
 4. Barbro Danielsson, f. Johnsson, Himmelsby, berättar för Margaretha Olofsson
 5. Inga Danielsson, Tyskgården berättar
 6. Kerstin om Smedstorp. Lyssna!
 7. Kapperstad säteri 1914-1924 Egron Pettersson
 8. Kapperstad Torp och torpminnen Egron Pettersson
 9. Småbruket Skogen Skränge Henning Andersson
 10. Sonstorp under Skränge Henning Andersson
 11. Ånnebo by från 1850 Ida Gustafsson
 12. Egnahemmet Backen i Skränge: Henning Andersson
 13. Ekhagen, Skränge Boställe Margit Karlsson
 14. Mosshult eller Staveryd 1:4 Bulten Henning Andersson
 15. Låda, ett torp eller backstuga på Skränge marker Margit Karlsson
 16. Några små axplock från min barndom Gerhard Olsson
 17. Jordbruk i Skränge och Staveryd sedan sekelskiftet Henning Andersson 1976
 18. Knekten och muraren Adolf Fredrik Kvist Henning Andersson, Staveryd,1975
 19. Hagen, 2003 års vinst hos Bingolotto. Arne Asplunder berättar i Kvällsstunden 2004-03-12.
 20. Stafsäter under Staveryd, berättat av Gunnar och Torbjörn Asplunder
 21. Skränge och Staveryd vägsamfällighet
 22. De följande sju texterna är nedteckningar, av Margaretha Olofsson, från inspelningar med Erik Jonsson gjorda på 1960-talet.
  • Om ett möte med smeden Fransson
  • Om hantverkarna i Skränge
  • Om jul i Skiestad 1910
  • Om barndomen
  • Om skolan
  • Om slakt och snöröjning
  • Samtal med Oskar i Ladbacken
 23. En gammal stugas historia. Om Lundstugan Greta Lagerfelt. Ur Linköpings stifts julbok 1933
 24. Ringaren i tornet. Greta Lagerfelt. Ur Linköpings stifts julbok 1950
 25. Av Rune Wikell: Mest ur Längs Östgötska Bygdevägar del I och II . Delar som berör Gammalkil visas här. Vi är tacksamma för att förf. medgett detta, i augusti 2010.
  • Julotta i ladugården. Om Wiggur i Emilsberg. Ur del I
  • Skördefolk på hemväg. Om konstnären Knut Ander och hans modeller. Ur del I
  • En bro och en dikt. En kärlekshistoria från Ånnebo.
  • Petter i Gölsgård. Ur del I
  • Mor Tilda i Löfsäter. Ur del I
  • Man började resa kollektivt. Ur del I
  • Å Ernst spingde spån (i Tiggesbo). Ur del I
  • David och Kalle på Back. Ur del II
  • Lisa i Kilebo: Min barndoms bygd . Ur L.Ö.B. Del II
  • Lisa i Kilebo mindes. Ur: I minnet bevarat. Tränebyns memoarer, om gånget folkliv i Västra Harg
  • Jag var dåre på Vadstena hospital. Minnen från 1880-talet berättade av C.F. Carlsson. Ur del II
  • Hjonen i Svartvads-Bygget, ett fattigkollektiv på undantag. Ur Del II (Stor fil – 15 MB)
  • Fridhem, en backstuga i Gammalkils socken. Hämtat huvudsakligen från Gjöttergbergs anteckningar.. Ur del II
 26. Laudons bok: Hittad 2004 i trossbotten på oinredd vind i torpet Betlehem.
 27. Ett besök hos Gun-Britt Gustavsson i Ekäng 22 augusti 2009. Gun-Britt och Margaretha Olofsson tittar på fotografier. Gun-Britt minns och berättar.
 28. Ur Minnen från Gammalkil av Gunnar Bringer
  • Fattigdomen
  • Skolgången
  • Grindpojken. "Rallebostad"
 29. Glimtar från affären i Ånnebo. Maj-Britt Aspeqvist berättar.
 30. Från ryttartorp vid kyrkan till torpet Holma
 31. Påtorp: Elov Larsson både skriver och berättar
  • Almqvist blev inspirerad vid Påtorp. Av Elov Larsson
  • Lyssna! Elov berättar i samband med torpresan 2019.
 32. St. Broby: Åke Öberg, St. Broby, och Anita Sjö berättar
  • Lyssna! Åke: Om gården och annat
  • Lyssna! Anita Om verbena
 33. Grisjakt. Av Birger Olsson, Skogetorpet
  • På Nyborg i oktober
  • En makalös jaktnatt
  • Fotbolls-EM 2016 och grisjakt