Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Bokskogen vid Duseborg
oktober 2009