Gammalkils Hembygdsförening Årsmötet 2019
Birger Olsson och Ann-Katrin Gustavsson
ordförande och sekreterare för mötet
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening