Gammalkils Hembygdsförening Torputflykt augusti 2018
Framför Lundstugan
På Duseborg, och på plats, kallad Museistugan
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening