Gammalkils Hembygdsförening Torputflykt augusti 2018
Sven-Erics ekipage
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening