Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Äppelblom i maj 2009