Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Åkerfräken, maj 2012