Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Åkerfräken, maj 2012
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening