Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Lönn i maj 2012