Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Kabbleka i maj 2012