Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Kabbleka i maj 2012
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening