Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Hassel, april 2012