Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Blåsippor i mars 2012