Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Lillsjövägen vid Ödegården
oktober 2009