Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Duseborg från bokskogen
oktober 2009
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening