Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Bokskogen vid Duseborg