Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Bokskogen vid Duseborg
  © Copyright Gammalkils Hembygdsförening