Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Björneberg
oktober 2009