Gammalkils Hembygdsförening – naturbild
Vår vid Duseborg
maj 2009