Torputflykt på traktor, augusti 2018

Färdplan och beskrivning

Bilder från utflykten

Vi startar vid hembygdsgården och får veta lite om ryttartorpet som låg på den nuvarande parkeringen vid kyrkan. Torpet hörde till Östra Tollstad. Flyttades 1809. Det finns en hel del att läsa om torpets historia på vår hemsida.

Tar oss ut till Ulrikavägen och åker söderut. Det skyltade torpet Fållen ligger på vänster sida före fotbollsplanen. Här känner vi till boende från 1821 till 1889. Torpet skyltades 2006.

Passerar ryttartorpet Lystorp på höger sida. Bebott sedan slutet av 1600-talet och är fortfarande bebott.

På åkern på vänster sida mellan Nyborgsvägen och Nykvarnsvägen låg två torp som hette Sandstorp, där vi har namn på boende 1761 till 1838 och Örledet 1704 till 1838. Här har vi inte funnit några rester av husen. De är inte skyltade.

Vi fortsätter en bit till på Ulrikavägen och tar av till höger på en skogsväg efter Nykvarnsvägen. Här hittar vi Högtomta. Det är nu en ruin men vi har foto på hur det såg ut och vet vilka som bott där. Vi skyltade det 2006 och har namn på dem som bott där från 1756 till 1952.

Tillbaka på Ulrikavägen far vi mot Duseborgsvägen och hittar ännu ett skyltat torp: Kyrkehall. Vi skyltade torpet 2002 och har namn på boende 1821 till 1931.

Vi fortsätter och tar av på Duseborgsvägen. Långt inne i skogen ner mot Lillsjön ligger två torp som hette Nydal och Fagerdal. Vi skyltade dem 2002. De är lite besvärliga att nå så vi tar oss inte dit den här gången.

Vi stoppar därför längre fram på vägen mellan Stor- och Lillsjön och promenerar till Lundstugan. Den flyttades dit av Greta Lagerfelt och var en tid hennes hembygdsmuseum. Torpet låg ursprungligen alldeles till höger i början av Kuggarpsvägen hette Lund och skyltades 2012. Vi har namn på boende under perioden 1806 till 1909.

Längs Duseborgsvägen finns/fanns smedja, tegelbruk, kvarn, mejeri mm och förutom herrgården med flyglar ytterligare flera bostadshus. Vi har en liten skrift om Duseborg och en timslång inspelning om livet på Duseborg på 1940-talet.

Vi åker vidare i allén fram till Sjöhagen och sedan vänster två gånger förbi vägen ner till badplatsen och Betlehem. Sjöhagarna inkl Betlehem var soldattorp under olika perioder. En mycket liten bok av soldaten Laudon hittades i Belehem och finns nu på vårt museum.

På höger sida före den tvära svängen till Södra Ödegården låg Öbacka, som vi skyltade 2002. Här har vi namn på boende från 1779 till 1908.

Tvärs över fältet nära ån före bron låg ryttartorpet Snår som ersattes av Rosendal och Hermanstorp. Vi vet inte exakt var det ursprungliga ryttartorpet Snår låg men vi har många namn på dem som bott där. En svårighet är att veta säkert var de olika ryttarna bodde. På hemsidan finns mer uppgifter om torpen.

Framme vid Ulrikavägen tar vi höger och åker till hembygdsgården.

Torpgruppen