Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev juni.

Länk till Sveriges Hemb­ygsds­för­bund

Östergötlands Hembygds­förbund

ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD: Utkommer digitalt med fyra nummer per år och ges ut av Östergöt­lands Hembygds­för­bund.
Östergötlands Hembygdsblad nr 1 2017

Verkstad! Bandet klippt

Tack alla gäster för att det blev så trevligt på vårt jubileumsfirande med kräftskivan!

Fler bilder på Facebook  

Allmänt

Här hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i kolumnen till vänster. Prova också sök­funktionerna. Via den grå remsan upptill når man dessa liksom diverse förenings­upp­gifter mm. Mer om oss finner du här.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och listor på styrelse­medlemmar.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till bankgiro 117-6551. OBS nytt giro! 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.

Följ oss på Facebook: