Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev juni.

Länk till Sveriges Hemb­ygsds­för­bund

Östergötlands Hembygds­förbund

ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD: Utkommer digitalt med fyra nummer per år och ges ut av Östergöt­lands Hembygds­för­bund.
Östergötlands Hembygdsblad nr 1 2017

Öppet Hus i hembygdsgården
lördag den 22 juli kl 11 – 14.

Utställning: Skolan i Gammalkil

Det är 175 år sedan folk­skolan fast­ställdes i lag. På årets andra Öppet hus har vi som tema Skolan i Gammalkil. Vi visar allt som vi har hittat om skolan här i sock­nen, om hur eleverna hade det, om lärare och om skol­husen – inte det minst viktiga för att det skulle gå att under­visa barnen.

Det kommer att finnas servering av kaffe och våfflor.Kalender 2018

Tema: Barnens Gammalkil

Inbjudan
Gammalkils Hembygdsförening bjuder in alla i Gammalkil med omnejd att bidra med foton till Kalender 2018. Årets kalender har temat ”Barnens Gammalkil”. Alla är välkomna att fotografera olika motiv på det här temat men vi upp­munt­rar särskilt barnen själva att ta foton på det som de tycker om i Gammal­kil, t.ex. på sina fritids­intressen eller favorit­platser. På säsongens sista Öppet Hus i hem­bygds­gården 12 augusti kommer vi att anordna en foto­ut­ställ­ning av de in­lämnade bi­dragen. En jury kom­mer att utse ett antal vinnare som får pris vid pris­utdelningen. 12 av de in­lämnade bi­dragen kommer också att väljas ut till Kalender 2018. Kalendern kommer att finnas att köpa från höstens skörde­fest och framåt.

Att tänka på

  • Bilderna ska vara tagna i Gammalkil.
  • Bilden behöver ha tillräckligt stor upplösning för att kunna förstoras och fram­kallas till utställ­ningen och tryckas i kalendern.
  • Om du tar bilder med människor på, se till att du har deras samtycke innan du skickar in bilden.
  • När du skickar in foton till oss samtycker du samtidigt till att vi får publicera bilden på vår hem­sida, vår Facebook­sida, ställa ut den på vår foto­ut­ställ­ning, trycka den i vår kalender och ger Gammalkils Hembygdsförening rättig­het att i övrigt fritt nyttja bilden.

Skicka ditt bidrag till webmaster@gammalkilshembygdsforening.se. Berätta kort om bilden, var den är tagen eller vad den före­ställer samt vem som var fotograf. Vi behöver bidragen senast 15 juli.

Allmänt

Här hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i kolumnen till vänster. Prova också sök­funktionerna. Via den grå remsan upptill når man dessa liksom diverse förenings­upp­gifter mm. Mer om oss finner du här.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och listor på styrelse­medlemmar.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till bankgiro 117-6551. OBS nytt giro! 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.

Följ oss på Facebook: