Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

Verksamhetsplan 2018

OBS Verksamhetsplan för 2018.

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev oktober. OBS Arkivens dag 10 nov.

Länk till Sveriges Hemb­ygsds­för­bund

Från Östergötlands Hembygdsförbund

ÖG Hembygdsblad 2-2018.pdf

Andra advent
Andra advent

Allmänt

Här hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i menyn. Prova också sök­funktionerna.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och styrelser.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till bankgiro 117-6551. OBS bankgiro! 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.

Se vår förening på Sveriges Hembygdsförbund   Följ oss på Facebook: