Aktuellt:

Lite statistik

Visste du att Gammalkil har kring 660 invånare och att antalet har gått stadigt uppåt sen 1980-talet men bara fram till 2010? Detta och mycket annat om lands­bygden och de andra "distrikten" (socknarna) i Linköpings kommun kan du hitta i en ny rapport . "Linköpings omland och landsbygd" Se sid. 36. Den finns på Linköpings hemsida linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/landsbygdsutveckling/ Under Landsbygdsstatistik.

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev mars.

Länk till Sveriges Hemb­ygsds­för­bund

Från Östergötlands Hembygdsförbund

Östergötlands Hembygdsblad 4-2018.pdf Stort julnummer! Sprid det fritt till med­lemmar och gärna till andra in­tressenter!

Beachflagga med vår nya logga. Lisa har varit aktiv i styrelsen med att skapa denna logga.
(Titta gärna på andra bilder från årsmötet!)

 

Verksamhetsplan 2019 – preliminär

 • 5/3 Årsmötet 2018
 • 14/5 Vårstart (med vårstädning)
 • 6/6 Nationaldagen
 • Sommaraktiviteter juni – aug
  • Torpgruppen
  • Muséigruppen
  • Sommargruppen
 • 17/8 40-årsfest (Föreningen bildades den 17 maj 1979.)
 • 24/11 Julstök


Allmänt

Här hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i menyn. Prova också sök­funktionerna.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och styrelser.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till bankgiro 117-6551. OBS bankgiro! 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.

Se vår förening på Sveriges Hembygdsförbund   Följ oss på Facebook: