Gammalkils Hembygdsförenings hemsida

Aktuellt:

2017 års rapporter och bilder

Länkarna under Verksamhet 2017 har nu flyttats bort från den vanliga menyn till vänster för att ge plats för kommande rapporter och bilder från 2018 års verk­samhet. Man hittar 2017 års material via Från tidigare år, liksom för alla tidigare år på hem­sidan. Rapporterna in­arbetas all­tid i resp. års verk­samhets­be­rättelse, men fler bilder finns under Från tidigare år, liksom för­teck­ningen över årets styrelse­med­lemmar.

Från Sveriges Hembygds­förbund

Nyhetsbrev december, nr 2.

Nyhetsbrev december, nr 1.

Östergötlands Hembygdsförbunds Hembygdsblad nr 3 2017

Se Höstnummer Där kan ni bl.a. läsa om Nykils Hem­bygds­fören­ings 40-års­jubileum som Anna och Mariann var på. Artikeln om Drottning Omma var väldigt rolig!

Länk till Sveriges Hemb­ygsds­för­bund

Fiber vid Kvarnängen
Fiber och elkabel grävs ner från Nykvarn förbi Kvarnängen mot Ödegården. Foto: Inger Lönnevik

Allmänt

Här hittar du information om aktiviteter och annat aktuellt. Den innehåller upp­gifter om äldre och även nyare bebyggelse, om boende, om släkt­forsk­ning på invånare i sock­nen, vidare ned­tecknade be­rättelser och sam­lingar av äldre och nyare bilder från olika håll. Hör gärna av dig om du har bilder som vi kan ha glädje av. Du orienterar på vår webb via länkarna i kolumnen till vänster. Prova också sök­funktionerna. Via den grå remsan upptill når man dessa liksom diverse förenings­upp­gifter mm. Mer om oss finner du här.

Foton från våra evenemang under tidigare år hittar du via Från tidigare år. Där finns också tidigare års rapporter, aktivitets­planer och listor på styrelse­medlemmar.

Observera vår gästbok! Har du önskemål och tips, gå in på den och skriv! Och läs vad andra har skrivit där! Givetvis går det fortfarande bra att maila till Webmaster. Länk till gästboken finns alltid upptill på sidan.

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen gör du det enklast genom att betala årsavgiften till bankgiro 117-6551. OBS nytt giro! 200:- per familj eller 100:- per person. Ange namn, gärna adress. Om du också anger en mailadress får du meddelanden om aktuella aktiviteter och annan information.

Följ oss på Facebook: